ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Komut satırından bir yapı bilgisi klonlamayı işleyen yardımcı sınıf. Shard, herhangi bir şey indirmek yerine ExistingBuildProvider kullanarak derleme bilgilerini doğrudan alır.

Özet

Kamu inşaatçıları

ShardBuildCloner ()

Genel yöntemler

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma oluşturma sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

Kamu inşaatçıları

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Genel yöntemler

klonBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma oluşturma sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

parametreler
fromConfig IConfiguration : Orijinal konfigürasyon

toConfig IConfiguration : komut satırından yeniden oluşturulan klonlanmış yapılandırma.

testInfo TestInformation : Ana TestInformation