ITestsHavuzu

public interface ITestsPool

com.android.tradefed.invoker.shard.ITestsPool


Erişebileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz bir test havuzunu açıklayan arayüz

Özet

Genel yöntemler

abstract IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Yürütülecek bir sonraki testi yoklayın.

abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Tüm cihazlarda çalıştırılması reddedilen testlerin listesini döndürür.

Genel yöntemler

anket

public abstract IRemoteTest poll (TestInformation info, 
                boolean reportNotExecuted)

Yürütülecek bir sonraki testi yoklayın.

Parametreler
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

İadeler
IRemoteTest

anketRejectedTokenModule

public abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Tüm cihazlarda çalıştırılması reddedilen testlerin listesini döndürür.

İadeler
ITokenRequest