IShardYardımcısı

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Bir yapılandırma için benimsenecek parçalama stratejisini açıklayan bir nesnenin arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Parçalayın ve mümkünse parçayı yeniden planlayın.

Genel yöntemler

parça Yapılandırma

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Parçalayın ve mümkünse parçayı yeniden planlayın.

parametreler
config IConfiguration : çalıştırılacak bir IConfiguration .

testInfo TestInformation : Geçerli çağrının TestInformation .

rescheduler IRescheduler : parçaların yeniden planlanacağı IRescheduler .

logger ITestLogger

İadeler
boolean Yapılandırma parçalanmışsa doğrudur. Aksi takdirde yanlış.