IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Yönetici ana bilgisayar kaynağına arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana bilgisayar kaynağı yerel dosyasını alın.

abstract void setup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını ayarlayın.

Genel yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını temizleyin.

dosyayı al

public abstract File getFile (String name)

Kaynak kimliğine göre ana bilgisayar kaynağı yerel dosyasını alın.

parametreler
name String : ana bilgisayar kaynağının kaynak kimliği.

İadeler
File Ana bilgisayar kaynağının yerel dosyası.

kurmak

public abstract void setup ()

Ana bilgisayar kaynaklarını ayarlayın. Ana bilgisayar kaynakları, farklı yerlerden, uzak buluttan veya yerel dosyalardan gelebilir. Bu arayüz, tradefed'in ihtiyaç duyduğu ana bilgisayar kaynağını alması için birleşik bir yol sağlar. kurulum, dosyaları yerel olarak düzgün bir şekilde indirmelidir ve daha sonra tradefed, getFile aracılığıyla ana bilgisayar kaynak adıyla yereli alabilir.

atar
ConfigurationException