Wyjątek IHarness

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Opis interfejsu wyjątków wiązki przewodów, który będzie implementowany przez wyjątki wiązki przewodów.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem.

abstract String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Metody publiczne

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem. Może mieć wartość zerową.

Zwroty
ErrorIdentifier

pobierzOrigin

public abstract String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Zwroty
String