OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Specyficzny ConfigurationException , gdy nie można przekazać opcji w wierszu poleceń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Konstruktorzy publiczni

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

Parametry
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Parametry
msg String

cause Throwable