Identyfikator błędu

public interface ErrorIdentifier

com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier


Interfejs ten opisuje konkretny błąd i jego właściwości.

Nie twórz implementacji tej klasy poza Federacją Handlową.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

abstract String name ()

Nazwa identyfikująca błąd.

abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Status awarii powiązany z identyfikatorem. Oczekuje się, że ten status będzie zgodny ze stanem FailureDescription.

Metody publiczne

kod

public abstract long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

nazwa

public abstract String name ()

Nazwa identyfikująca błąd.

Zwroty
String

status

public abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Status awarii powiązany z identyfikatorem. Oczekuje się, że ten status będzie zgodny ze stanem FailureDescription.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus