Wyjątek NetworkNotAvailable

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Zgłaszany, gdy urządzenie nie może połączyć się z siecią w celu przetestowania. Zwykle jest to zgłaszane, jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia nie można ponownie połączyć się z Wi-Fi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy wyjątek NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tworzy wyjątek NetworkNotAvailableException .

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek NetworkNotAvailable

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy wyjątek NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

Wyjątek NetworkNotAvailable

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tworzy wyjątek NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : root Throwable , który spowodował awarię połączenia.