Wyjątek SandboxConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


Wyjątek konfiguracji specjalnej pochodzący z konfiguracji piaskownicy.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem

Wyjątek SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable , który reprezentuje pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem