IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


Zgłoszony wyjątek, jeśli nie można załadować lub zainicjować mechanizmu rozpoznawania nazw.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

Konstruktorzy publiczni

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametry
message String

errorId ErrorIdentifier

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

Parametry
message String

cause IHarnessException