Błąd rozwiązania szablonu

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


Klasa rozszerzająca ConfigurationException dla błędu związanego z szablonem podczas analizowania konfiguracji. Umożliwia łatwe wykrycie tego błędu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

Tworzy TemplateResolutionError .

Metody publiczne

String getConfigName ()

Zwróć nazwę konfiguracji, która w pierwszej kolejności zgłosiła wyjątek.

String getTemplateKey ()

Zwróć klucz szablonu używany do zastąpienia szablonu.

Konstruktorzy publiczni

Błąd rozwiązania szablonu

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

Tworzy TemplateResolutionError .

Parametry
configName String : nazwa konfiguracji

templateName String : nazwa klucza używana do zastąpienia szablonu.

Metody publiczne

pobierz nazwę konfiguracji

public String getConfigName ()

Zwróć nazwę konfiguracji, która w pierwszej kolejności zgłosiła wyjątek.

Zwroty
String

pobierz klucz szablonu

public String getTemplateKey ()

Zwróć klucz szablonu używany do zastąpienia szablonu.

Zwroty
String