Kablo DemetiIOException

public class HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessIOException


Dosya sorunlarını taşımaya yardımcı olan koşum istisnası.

Özet

Kamu inşaatçıları

HarnessIOException (Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Genel yöntemler

ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür.

String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

Kamu inşaatçıları

Kablo DemetiIOException

public HarnessIOException (Throwable cause, 
                ErrorIdentifier errorId)

Parametreler
cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

Genel yöntemler

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Özel durumla ilişkili ErrorIdentifier döndürür. Boş olabilir.

İadeler
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

İstisnanın kaynağını döndürür.

İadeler
String