Hata AyıklamaHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Bir test senaryosu hatası oluştuğunda ana bilgisayar tarafındaki günlükleri toplayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test senaryosu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

Hata AyıklamaHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test senaryosu başarısız olduğunda geri arama.

Parametreler
testData DeviceMetricData : test senaryosuna ilişkin verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : Devam eden test senaryosunun TestDescription .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırmaya ait verileri tutan DeviceMetricData .