Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Bir test durumu hatası oluştuğunda ana bilgisayar tarafı günlüklerini toplayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçılar

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçılar

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

3c57 ölü8

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

Parametreler
testData DeviceMetricData : Test DeviceMetricData için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : TestDescription eden test TestDescription Test Açıklaması.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .