BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Bir test senaryosu başarısız olduğunda bir hata raporu toplayın.

Özet

kamu inşaatçılar

BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama

kamu inşaatçılar

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestRunFailed

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama