Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Bir test durumu başarısız olduğunda bir hata toplayın.

Özet

Kamu inşaatçılar

BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

Kamu inşaatçılar

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Kamu yöntemleri

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

Parametreler
testData DeviceMetricData : Test DeviceMetricData için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : TestDescription eden test TestDescription Test Açıklaması.