Oksijen Kullanımı

public class OxygenUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.cloud.OxygenUtil


Oksijen hizmetiyle etkileşim kurma aracı.

Özet

Kamu inşaatçıları

OxygenUtil ()

OxygenUtil'in varsayılan kurucusu

Genel yöntemler

void downloadLaunchFailureLogs (String error, ITestLogger logger)

Oxygen bir sanal cihazı başlatamadığında GCS'den hata günlüklerini indirin.

static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Adına göre bir günlük dosyasının günlük veri türünü belirleyin.

Kamu inşaatçıları

Oksijen Kullanımı

public OxygenUtil ()

OxygenUtil'in varsayılan kurucusu

Genel yöntemler

İndirBaşlatArızaGünlükleri

public void downloadLaunchFailureLogs (String error, 
                ITestLogger logger)

Oxygen bir sanal cihazı başlatamadığında GCS'den hata günlüklerini indirin.

parametreler
error String : Oksijen hizmetinden döndürülen hata mesajı

logger ITestLogger : ITestLogger

getDefaultLogType

public static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Adına göre bir günlük dosyasının günlük veri türünü belirleyin.

parametreler
logFileName String : Uzak günlük dosyasının adı.

İadeler
LogDataType Günlük dosyasının ilişkilendirildiği bir LogDataType . Günlük veri türünü adına göre belirleyemezse, UNKNOWN türünü döndürür.