Brak wyjątków urządzenia

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Wyrzucany, gdy nie ma urządzenia do wykonania danego polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy NoDeviceException .

Konstruktorzy publiczni

Brak wyjątków urządzenia

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tworzy NoDeviceException .

Parametry
msg String : opisowa wiadomość.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.