NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


Bir işletim sistemi 'adb ....' komutunu çalıştırmak için bir ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) .

Özet

Genel yöntemler

boolean run ()

Genel yöntemler

koşmak

public boolean run ()

İadeler
boolean

Atar
TimeoutException