BüyükÇıktıAlıcı

public class LargeOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.LargeOutputAlıcı


Uzun süre çalışan komutların çalıştırılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sınıf çıktı toplar.

tmp dosyasının maksimum boyutu yaklaşık olarak maxFileSize ile sınırlıdır. Sınıra ulaşıldığında veri kaybını önlemek için bu dosya, tmp ana bilgisayar dosyalarını tutar.

Özet

Kamu inşaatçıları

LargeOutputReceiver (String descriptor, String serialNumber, long maxDataSize)

Bir LargeOutputReceiver oluşturur.

Genel yöntemler

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Komutu iptal eder.

void clear ()

Halihazırda birikmiş verileri silin ve ardından yeni bir dosya oluşturun.

void delete ()

Birikmiş tüm verileri silin.

void flush ()

InputStreamSource getData ()

Toplanan çıktıyı InputStreamSource olarak alır.

InputStreamSource getData (int maxBytes)

Toplanan çıktının son maxBytes değerini InputStreamSource olarak alır.

InputStreamSource getData (int maxBytes, int offset)

Toplanan çıktının son maxBytes değerini InputStreamSource olarak alır.

boolean isCancelled ()

Kamu inşaatçıları

BüyükÇıktıAlıcı

public LargeOutputReceiver (String descriptor, 
        String serialNumber, 
        long maxDataSize)

Bir LargeOutputReceiver oluşturur.

parametreler
descriptor String : çalıştırılacak komutun tanımlayıcısı. Yalnızca oturum açmak için.

serialNumber String : cihazın seri numarası. Yalnızca oturum açmak için.

maxDataSize long : tutulacak yaklaşık maksimum veri miktarı.

Genel yöntemler

addOutput

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

parametreler
data byte

offset int

length int

iptal etmek

public void cancel ()

Komutu iptal eder.

açık

public void clear ()

Halihazırda birikmiş verileri silin ve ardından yeni bir dosya oluşturun.

silmek

public void delete ()

Birikmiş tüm verileri silin.

floş

public void flush ()

getData

public InputStreamSource getData ()

Toplanan çıktıyı InputStreamSource olarak alır.

İadeler
InputStreamSource Komuttan toplanan çıktı.

getData

public InputStreamSource getData (int maxBytes)

Toplanan çıktının son maxBytes değerini InputStreamSource olarak alır.

parametreler
maxBytes int : döndürülecek maksimum veri miktarı. Hafızaya rahatça sığabilecek bir miktar olmalıdır

İadeler
InputStreamSource Bellekte depolanan komuttan toplanan çıktı

getData

public InputStreamSource getData (int maxBytes, 
        int offset)

Toplanan çıktının son maxBytes değerini InputStreamSource olarak alır.

parametreler
maxBytes int : döndürülecek maksimum veri miktarı. Hafızaya rahatça sığabilecek bir miktar olmalıdır

offset int : Verilerin arabellekten ne zaman alınmaya başlanacağının ofseti.

İadeler
InputStreamSource Bellekte depolanan komuttan toplanan çıktı

iptal edildi

public boolean isCancelled ()

İadeler
boolean