ILogcatAlıcı

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


Bir aygıtın logcat'inin çıktısını InputStreamSource olarak sağlayan bir sınıf.

Özet

Genel yöntemler

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

Bir uzaklık verilen geçerli logcat arabelleğini döndürür.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

Genel yöntemler

temizlemek

public abstract void clear ()

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

Bir uzaklık verilen geçerli logcat arabelleğini döndürür.

Parametreler
maxBytes int : Döndürülen arabelleğin maksimum boyutu

offset int : Tam arabelleğin ofseti.

İadeler
InputStreamSource Ofsetten başlayan logcat arabelleği.

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

Parametreler
maxBytes int

İadeler
InputStreamSource

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

İadeler
InputStreamSource

başlangıç

public abstract void start ()

durmak

public abstract void stop ()