FastbootHelper

public class FastbootHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.FastbootHelper


Fastboot işlemleri için yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

FastbootHelper ( IRunUtil runUtil, String fastbootPath)

Yapıcı.

Genel yöntemler

String executeCommand (String serial, String command)

Bir cihazda fastboot komutunu çalıştırır ve çıktıyı döndürür.

getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Cihaz serilerinin bir haritasını ve bunların fastbootd modunda olup olmadıklarını döndürür.

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials) getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Cihaz serilerinin bir haritasını ve bunların fastbootd modunda olup olmadıklarını döndürür.

getDevices ()

Fastboot modunda bir dizi aygıt dizisini veya fastboot aygıtı yoksa boş bir kümeyi döndürür.

boolean isFastbootAvailable ()

Fastboot'un kullanıma uygun olup olmadığını belirleyin.

boolean isFastbootd (String serial)

Bir aygıtın Bootloader yerine Fastbootd'da olup olmadığını döndürür.

Kamu inşaatçıları

FastbootHelper

public FastbootHelper (IRunUtil runUtil, 
        String fastbootPath)

Yapıcı.

Parametreler
runUtil IRunUtil : bir IRunUtil .

fastbootPath String

Genel yöntemler

Komutu çalıştır

public String executeCommand (String serial, 
        String command)

Bir cihazda fastboot komutunu çalıştırır ve çıktıyı döndürür.

Parametreler
serial String : Bir cihaz seri numarası.

command String : çalıştırılacak bir fastboot komutu.

İadeler
String fastboot komutunun çıktısı. komut başarısız olursa null.

getBootloaderAndFastbootdDevices

public getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Cihaz serilerinin bir haritasını ve bunların fastbootd modunda olup olmadıklarını döndürür.

İadeler
Bootloader veya fastbootd'daki seri haritası, fastbootd'da ise boole doğrudur

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices

public getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Cihaz serilerinin bir haritasını ve bunların fastbootd modunda olup olmadıklarını döndürür.

Parametreler
serials : Cihazların seri numarası ve fastboot modu seri numarasının haritası.

İadeler
Bootloader veya fastbootd'daki seri haritası, fastbootd'da ise boole doğrudur

getDevices

public getDevices ()

Fastboot modunda bir dizi aygıt dizisini veya fastboot aygıtı yoksa boş bir kümeyi döndürür.

İadeler
bir dizi cihaz dizisi.

FastbootMevcut

public boolean isFastbootAvailable ()

Fastboot'un kullanıma uygun olup olmadığını belirleyin.

İadeler
boolean

isFastbootd

public boolean isFastbootd (String serial)

Bir aygıtın Bootloader yerine Fastbootd'da olup olmadığını döndürür.

Parametreler
serial String

İadeler
boolean