DeviceUnresponsiveException

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnresponsiveException


Cihazın adb tarafından görülebildiğini ancak yanıt vermediğini belirten bir DeviceNotAvailableException uzmanlığı (ör. komutlar zaman aşımına uğradı, önyükleme yapmıyor vb.)

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

kamu inşaatçılar

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.