DeviceNotAvailableException

public class DeviceNotAvailableException
extends HarnessException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException


Zgłaszane, gdy urządzenie nie jest już dostępne do testowania. np. połączenie adb z urządzeniem zostało utracone, urządzenie przestało reagować na polecenia itp

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceNotAvailableException ()

Ten konstruktor jest przestarzały. Zamiast tego użyj DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

DeviceNotAvailableException (String msg)

Ten konstruktor jest przestarzały. Zamiast tego użyj DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Metody publiczne

String getSerial ()

Zwróć numer seryjny urządzenia powiązanego z wyjątkiem.

Konstruktory publiczne

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException ()

Ten konstruktor jest przestarzały.
Zamiast tego użyj DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg)

Ten konstruktor jest przestarzały.
Zamiast tego użyj DeviceNotAvailableException(String, String, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier) .

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

serial String : numer seryjny danego urządzenia

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

serial String : numer seryjny danego urządzenia

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny Throwable , który spowodował, że urządzenie stało się niedostępne.

serial String : numer seryjny urządzenia, którego dotyczy wyjątek

DeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek DeviceNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny Throwable , który spowodował, że urządzenie stało się niedostępne.

serial String : numer seryjny urządzenia, którego dotyczy wyjątek

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.

Metody publiczne

getSerial

public String getSerial ()

Zwróć numer seryjny urządzenia powiązanego z wyjątkiem.

Zwroty
String