DeviceDisconnectedException

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


Zgłaszane, gdy urządzenie nie jest już dostępne za pośrednictwem swojego typu transportu, np. jeśli urządzenie nie jest już widoczne przez USB lub połączenie TCP/IP

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

Konstruktory publiczne

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

serial String : numer seryjny danego urządzenia.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

serial String : numer seryjny danego urządzenia.

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny Throwable , który spowodował, że urządzenie stało się niedostępne.

serial String : numer seryjny danego urządzenia.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tworzy DeviceUnresponsiveException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny Throwable , który spowodował, że urządzenie stało się niedostępne.

serial String : numer seryjny danego urządzenia.

errorId ErrorIdentifier : identyfikator błędu dla tego błędu.