DeviceDisconnectedException

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


Bir aygıta taşıma türü aracılığıyla artık erişilemediğinde, örneğin aygıtın artık USB veya TCP/IP bağlantısı aracılığıyla görünür olmaması durumunda atılır.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

kamu inşaatçılar

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

DeviceDisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir DeviceUnresponsiveException oluşturur.

parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : cihazın kullanılamaz hale gelmesine neden olan kök Throwable .

serial String : ilgili cihazın seri numarası.

errorId ErrorIdentifier : bu hata için hata tanımlayıcısı.