Cihaz Tahsis Durumu

public final enum DeviceAllocationState
extends Enum< DeviceAllocationState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState >
com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState


Cihazın tahsis durumunu IDeviceManager perspektifinden temsil eder

Özet

Enum değerleri

DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste tahsis edilmiş durumda

DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste atanabilir

DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt verebilirlik açısından kontrol ediliyor

DeviceAllocationState Ignored

Cihaz, genel cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından göz ardı edilecek

DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebilir ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumundadır

DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın ilk durumu - burada uzun süre kalmamalı

Genel yöntemler

DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)
static DeviceAllocationState valueOf (String name)
static final DeviceAllocationState[] values ()

Enum değerleri

Tahsis

public static final DeviceAllocationState Allocated

cihaz şu anda bir teste tahsis edilmiş durumda

Mevcut

public static final DeviceAllocationState Available

cihaz bir teste atanabilir

Kullanılabilirliği kontrol ediliyor

public static final DeviceAllocationState Checking_Availability

cihaz şu anda yanıt verebilirlik açısından kontrol ediliyor

Yok sayıldı

public static final DeviceAllocationState Ignored

Cihaz, genel cihaz filtresiyle eşleşmiyor ve bu TF tarafından göz ardı edilecek

Kullanım dışı

public static final DeviceAllocationState Unavailable

cihaz adb aracılığıyla görülebilir ancak testleri çalıştırmasını engelleyen bir hata durumundadır

Bilinmeyen

public static final DeviceAllocationState Unknown

bir cihazın ilk durumu - burada uzun süre kalmamalı

Genel yöntemler

handleDeviceOlay

public DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)

parametreler
event DeviceEvent

İadeler
DeviceAllocationState

değeri

public static DeviceAllocationState valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
DeviceAllocationState

değerler

public static final DeviceAllocationState[] values ()

İadeler
DeviceAllocationState[]