Pil Sıcaklığı

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Özet

Kamu kurucuları

BatteryTemperature ()

Herkese açık yöntemler

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden öğrenin.

Kamu kurucuları

Pil Sıcaklığı

public BatteryTemperature ()

Herkese açık yöntemler

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden öğrenin.

TODO: ddmlib IDevice#getBatteryTemperature() olarak uygulama IDevice#getBatteryTemperature()

Parametreler
device IDevice

İadeler
Integer Cihazın santigrat derece cinsinden sıcaklığı. Mevcut değilse, dönüş değeri 0'dır.