Pil Sıcaklığı

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Özet

kamu inşaatçılar

BatteryTemperature ()

Genel yöntemler

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden alın.

kamu inşaatçılar

Pil Sıcaklığı

public BatteryTemperature ()

Genel yöntemler

pil sıcaklığını al

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Cihazın pil sıcaklığını santigrat derece cinsinden alın.

YAPILACAKLAR: ddmlib IDevice#getBatteryTemperature() olarak uygulayın

parametreler
device IDevice

İadeler
Integer Santigrat derece cinsinden cihazın sıcaklığı. Mevcut değilse, dönüş değeri 0'dır.