YapılandırmaYamlParser

public final class ConfigurationYamlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.ConfigurationYamlParser


YAML stili Tradefed yapılandırmaları için ayrıştırıcı

Özet

alanlar

public static final String DEPENDENCIES_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TESTS_KEY

kamu inşaatçılar

ConfigurationYamlParser ()

Genel yöntemler

void parse ( ConfigurationDef configDef, String source, InputStream yamlInput, boolean createdAsModule)

Belirli bir YAML dosyasını Ticaret Federasyonu nesnelerine ayrıştırmak için ayrıştırıcının ana giriş noktası.

alanlar

BAĞIMLILIKLAR_ANAHTARI

public static final String DEPENDENCIES_KEY

PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

TESTLER_ANAHTARI

public static final String TESTS_KEY

kamu inşaatçılar

YapılandırmaYamlParser

public ConfigurationYamlParser ()

Genel yöntemler

ayrıştırmak

public void parse (ConfigurationDef configDef, 
        String source, 
        InputStream yamlInput, 
        boolean createdAsModule)

Belirli bir YAML dosyasını Ticaret Federasyonu nesnelerine ayrıştırmak için ayrıştırıcının ana giriş noktası.

Atar
ConfigurationException