Otomatik Muhabirler

public class AutomatedReporters
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.AutomatedReporters


Tradefed otomatik raporlayıcılarından eşlemeyi tanımlayan sınıf.

YAPILACAKLAR: Desteklenen otomasyon listesinin nasıl gösterileceğini resmileştirin.

Özet

Alanlar

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

Kamu inşaatçıları

AutomatedReporters ()

Genel yöntemler

void applyAutomatedReporters ( IConfiguration configuration)

Dinleyicileri çevreye göre tamamlayın.

Korumalı yöntemler

String getEnv (String key)

Alanlar

PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

PROTO_REPORTING_PORT

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

REPORTER_MAPPING

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

Kamu inşaatçıları

Otomatik Muhabirler

public AutomatedReporters ()

Genel yöntemler

uygulaOtomatik Muhabirler

public void applyAutomatedReporters (IConfiguration configuration)

Dinleyicileri çevreye göre tamamlayın.

Parametreler
configuration IConfiguration : Tamamlanacak yapılandırma

Korumalı yöntemler

getEnv

protected String getEnv (String key)

Parametreler
key String

İadeler
String