Globalny filtr testowy

public final class GlobalTestFilter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GlobalTestFilter


Opcje filtrowania zastosowane do wywołania.

Streszczenie

Pola

public static final String EXCLUDE_FILTER_OPTION

public static final String INCLUDE_FILTER_OPTION

public static final String STRICT_INCLUDE_FILTER_OPTION

Konstruktorzy publiczni

GlobalTestFilter ()

Metody publiczne

void addPreviousPassedTests ( previousPassed) addPreviousPassedTests ( previousPassed)
void applyFiltersToTest ( ITestFilterReceiver filterableTest)

Zastosuj do testu filtry globalne.

void applyFiltersToTest ( BaseTestSuite suite)

Zastosuj filtry globalne do pakietu

getExcludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów wykluczających.

getIncludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów uwzględniania.

getStrictIncludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów ścisłego uwzględniania.

void setUpFilters ( IConfiguration config)

Zainicjuj filtry globalne, przekazując je do testów.

Pola

EXCLUDE_FILTER_OPTION

public static final String EXCLUDE_FILTER_OPTION

INCLUDE_FILTER_OPTION

public static final String INCLUDE_FILTER_OPTION

STRICT_INCLUDE_FILTER_OPTION

public static final String STRICT_INCLUDE_FILTER_OPTION

Konstruktorzy publiczni

Globalny filtr testowy

public GlobalTestFilter ()

Metody publiczne

addPoprzednie zaliczone testy

public void addPreviousPassedTests ( previousPassed)

Parametry
previousPassed

Zastosuj filtry do testu

public void applyFiltersToTest (ITestFilterReceiver filterableTest)

Zastosuj do testu filtry globalne.

Parametry
filterableTest ITestFilterReceiver

Zastosuj filtry do testu

public void applyFiltersToTest (BaseTestSuite suite)

Zastosuj filtry globalne do pakietu

Parametry
suite BaseTestSuite

getExcludeFilters

public  getExcludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów wykluczających.

Zwroty

getIncludeFilters

public  getIncludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów uwzględniania.

Zwroty

getStrictIncludeFilters

public  getStrictIncludeFilters ()

Zwraca zestaw globalnych filtrów ścisłego uwzględniania.

Zwroty

konfigurowanie filtrów

public void setUpFilters (IConfiguration config)

Zainicjuj filtry globalne, przekazując je do testów.

Parametry
config IConfiguration