Wyjątek konfiguracji

public class ConfigurationException
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException


Zgłoszony, jeśli nie udało się wczytać konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConfigurationException (String msg)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause)

Tworzy ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable , który reprezentuje pierwotną przyczynę błędu

Wyjątek konfiguracji

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy ConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable , który reprezentuje pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem