Wyjątek ClassNotFoundConfigurationException

public class ClassNotFoundConfigurationException
extends ConfigurationException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.ClassNotFoundConfigurationException


ConfigurationException w przypadku, gdy nie znaleziono klasy obiektu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, String className, String objectType)

Tworzy wyjątek ClassNotFoundConfigurationException .

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects) ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects)

Tworzy wyjątek ClassNotFoundConfigurationException .

Metody publiczne

getRejectedObjects ()

Zwraca mapę klasy obiektu, która została odrzucona.

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
        String className, 
        String objectType)

Tworzy wyjątek ClassNotFoundConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable , który reprezentuje pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem

className String : klasa obiektu, który nie został znaleziony

objectType String : typ obiektu Tradefed dla obiektu, który nie został znaleziony

Wyjątek ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
         rejectedObjects)

Tworzy wyjątek ClassNotFoundConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable , który reprezentuje pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier powiązany z wyjątkiem

rejectedObjects : Mapa obiektów, których załadowanie nie powiodło się.

Metody publiczne

getRejectedObjects

public getRejectedObjects ()

Zwraca mapę klasy obiektu, która została odrzucona.

Zwroty