Yerel Geliştirici

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Bunun Tradefed'i çalıştıran yerel bir geliştirici olup olmadığını algılar ve döndürür.

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

static void main (String[] mainArgs)

Yerel geliştirici için 0 hata kodunu, yerel olmayan geliştirici için sıfırdan farklı bir değeri döndürür.

Kamu inşaatçıları

Yerel Geliştirici

public LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Yerel geliştirici için 0 hata kodunu, yerel olmayan geliştirici için sıfırdan farklı bir değeri döndürür.

Parametreler
mainArgs String