Alt Süreç Raporlama Yardımcısı

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Bir küme komutu için alt işlem sonuçları raporlayıcısını kullanmak üzere sarmalayıcı yapılandırma dosyası oluşturmaya yönelik bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Genel yöntemler

File buildSubprocessReporterJar ()

Tradefed.jar'dan dinamik olarak .class dosyası çıkartın ve yeni alt süreç sonuçları raporlama kavanozu oluşturun.

Kamu inşaatçıları

Alt Süreç Raporlama Yardımcısı

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Parametreler
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Genel yöntemler

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Tradefed.jar'dan dinamik olarak .class dosyası çıkartın ve yeni alt süreç sonuçları raporlama kavanozu oluşturun.

İadeler
File enjekte edilecek bir alt süreç sonuç raporlayıcı kavanozu.

Atar
IO İstisnası