Alt Süreç Yapılandırma Oluşturucusu

public class SubprocessConfigBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessConfigBuilder


Mevcut bir TF yapılandırması için sarmalayıcı TF yapılandırma XML'i oluşturun.

Sarmalayıcı XML, mevcut bir TF yapılandırmasında alt süreç raporlamasının etkinleştirilmesine olanak tanır.

Özet

Kamu inşaatçıları

SubprocessConfigBuilder ()

Genel yöntemler

File build ()
static String createConfigName (String originalConfigName)

Enjekte edilen yapılandırmanın adlandırılması için ATS'nin mevcut kullanımı.

SubprocessConfigBuilder setClasspath (String classpath)
SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig (String config)
SubprocessConfigBuilder setPort (String port)
SubprocessConfigBuilder setWorkingDir (File dir)

Kamu inşaatçıları

Alt Süreç Yapılandırma Oluşturucusu

public SubprocessConfigBuilder ()

Genel yöntemler

inşa etmek

public File build ()

İadeler
File

createConfigName

public static String createConfigName (String originalConfigName)

Enjekte edilen yapılandırmanın adlandırılması için ATS'nin mevcut kullanımı. Test donanımı tarafını hizalamak için kullanılabilecek şekilde açıktadır.

Parametreler
originalConfigName String

İadeler
String

setClasspath

public SubprocessConfigBuilder setClasspath (String classpath)

Parametreler
classpath String

İadeler
SubprocessConfigBuilder

setOriginalConfig

public SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig (String config)

Parametreler
config String

İadeler
SubprocessConfigBuilder

setPort

public SubprocessConfigBuilder setPort (String port)

Parametreler
port String

İadeler
SubprocessConfigBuilder

setWorkingDir

public SubprocessConfigBuilder setWorkingDir (File dir)

Parametreler
dir File

İadeler
SubprocessConfigBuilder