ClusterLogSaver.FilePickingStrateji Oyunları

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrateji


Dosya toplama stratejileri.

Özet

Numaralandırma değerleri

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Genel yöntemler

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

Numaralandırma değerleri

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Genel yöntemler

değeri

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

değerler

public static final FilePickingStrategy[] values ()

İadeler
FilePickingStrategy[]