ClusterHostEvent.HostEventType

public static final enum ClusterHostEvent.HostEventType
extends Enum< ClusterHostEvent.HostEventType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType


Farklı türdeki ana bilgisayar etkinliklerinin numaralandırmaları.

Özet

Numaralandırma değerleri

ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Genel yöntemler

String getAndroidEngProdAPIName ()
String toString ()
static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)
static final HostEventType[] values ()

Numaralandırma değerleri

Cihaz Anlık Görüntüsü

public static final ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

Ana BilgisayarDurumu Değiştirildi

public static final ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Genel yöntemler

getAndroidEngProdAPIName

public String getAndroidEngProdAPIName ()

İadeler
String

toString

public String toString ()

İadeler
String

değeri

public static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
ClusterHostEvent.HostEventType

değerler

public static final HostEventType[] values ()

İadeler
HostEventType[]