ClusterCommandLauncher

public class ClusterCommandLauncher
extends Object implements IRemoteTest , IInvocationContextReceiver , IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandLauncher


Klasa IRemoteTest do uruchamiania polecenia z TFC za pośrednictwem podprocesu TF. FIXME: należy to rozszerzyć, aby obsługiwało testy na wielu urządzeniach.

Streszczenie

Pola

public static final String ANDROID_SERIALS

public static final String TEST_WORK_DIR

public static final String TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_JAR_DIR

public static final String TF_PATH

Konstruktory publiczne

ClusterCommandLauncher ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Pola

ANDROID_SERIALS

public static final String ANDROID_SERIALS

TEST_WORK_DIR

public static final String TEST_WORK_DIR

TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_DEVICE_COUNT

TF_JAR_DIR

public static final String TF_JAR_DIR

TF_PATH

public static final String TF_PATH

Konstruktory publiczne

ClusterCommandLauncher

public ClusterCommandLauncher ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

ustaw kontekst wywołania

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Parametry
invocationContext IInvocationContext