IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


Test, który wymaga odniesienia do kontekstu wywołania.

Powinien być używany, gdy test musi znać szczegóły wywołania bez konieczności odwoływania się do IBuildInfo . Większość testów nie powinna być zależna od testowanej kompilacji i powinna polegać na ITargetPreparer w celu przygotowania środowiska testowego.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Metody publiczne

ustaw kontekst wywołania

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Parametry
invocationContext IInvocationContext