ClusterBuildProvider

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


TFC test kaynaklarını indirmek için bir IBuildProvider .

Özet

Kamu inşaatçıları

ClusterBuildProvider ()

Genel yöntemler

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Verilen yapıyı denenmemiş olarak işaretleyin.

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altındaki derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçıları

ClusterBuildProvider

public ClusterBuildProvider ()

Genel yöntemler

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Verilen yapıyı denenmemiş olarak işaretleyin.

TradeFederation'ın ortam sorunu nedeniyle yapı üzerindeki testleri tamamlayamadığı durumlarda çağrılır.

Parametreler
info IBuildInfo : sıfırlanacak IBuildInfo

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test altındaki derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altındaki derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı mevcut değilse null

Atar
BuildRetrievalError