GCSDownloaderYardımcı

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Genel yapılandırmayı önbelleğe alma ve çözümlemeyle ilgilenen GCS grubu için indirici.

Özet

kamu inşaatçılar

GCSDownloaderHelper ()

Genel yöntemler

File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan getirin.

kamu inşaatçılar

GCSDownloaderYardımcı

public GCSDownloaderHelper ()

Genel yöntemler

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Kaynağı GS yolundan getirin.

parametreler
gsPath String : kaynağın bulunduğu yol. Örneğin: gs://kova/yol/dosya

İadeler
File Alınan kaynağa işaret eden ERROR(/File) .

Atar
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError