Dostawca IBuild

public interface IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IBuildProvider


Odpowiedzialny za dostarczanie informacji na temat testowanej wersji.

Streszczenie

Metody publiczne

default void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Ta metoda jest przestarzała. Nie ma już żadnych zastosowań

abstract void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

abstract IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Metody publiczne

kompilacjaNieTestowana

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Ta metoda jest przestarzała.
Nie ma już żadnych zastosowań

Oznacz daną wersję jako nieprzetestowaną.

Wywoływane w przypadkach, gdy TradeFederation nie ukończyło testów kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

posprzątać

public abstract void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError jeśli nie udało się pobrać informacji o kompilacji z powodu nieoczekiwanego błędu