FileDownloadCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


FileDownloadCache oluşturmak için bir fabrika

Özet

Kamu inşaatçılar

FileDownloadCacheFactory ()

Herkese açık yöntemler

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Verilen önbellek diziniyle birlikte FileDownloadCache Önbelleğini alın, gerekirse oluşturun.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

Kamu inşaatçılar

FileDownloadCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Herkese açık yöntemler

getCache

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Verilen önbellek diziniyle birlikte FileDownloadCache Önbelleğini alın, gerekirse oluşturun.

Önbelleğin, bu işlemin cacheDir dizinine özel erişime sahip olduğunu varsaydığını unutmayın. Aynı makinede birden çok TF işlemi çalıştırılacaksa, bunların her birinin benzersiz önbellek dizinleri kullanması GEREKİR.

Parametreler
cacheDir File : önbellek olarak kullanılacak yerel dosya sistemi dizini

İadeler
FileDownloadCache verilen cacheDir için FileDownloadCache

getInstance

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

FileDownloadCacheFactory'nin singleton örneğini alın

İadeler
FileDownloadCacheFactory