Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


Bir Android uygulamasını ve test paketlerini temsil eden bir IBuildInfo .

Özet

Kamu inşaatçılar

AppBuildInfo (String buildId, String buildName)

Bir AppBuildInfo oluşturur.

AppBuildInfo ( BuildInfo buildToCopy)

Kamu inşaatçılar

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Bir AppBuildInfo oluşturur.

Parametreler
buildId String : benzersiz yapı kimliği

buildName String : yapı adı

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Parametreler
buildToCopy BuildInfo