RegexUtils

public class RegexUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.RegexUtils


Dizelerde regex eşleşmesi ile JUnit iddialarının etrafındaki sarmalayıcıları içerir

Özet

Kamu inşaatçıları

RegexUtils ()

Genel yöntemler

static void assertContains (String pattern, String input)
static void assertContainsMultiline (String pattern, String input)
static void assertNotContains (String pattern, String input)
static void assertNotContainsMultiline (String pattern, String input)

Kamu inşaatçıları

RegexUtils

public RegexUtils ()

Genel yöntemler

iddiaİçeriyor

public static void assertContains (String pattern, 
        String input)

Parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

iddiaContainsÇok satırlı

public static void assertContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

iddiaNotİçeriyor

public static void assertNotContains (String pattern, 
        String input)

Parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

iddiaNotİçermezÇok satırlı

public static void assertNotContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

Parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception