NativePocCrashİddiacı

public class NativePocCrashAsserter
extends Object implements NativePocAsserter

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePocCrashAsserter


Özet

Genel yöntemler

static NativePocAsserter assertNoCrash ()

Poc'un bir güvenlik çökmesi yaşamamasını sağlayan bir NativePocAsserter döndürür.

static NativePocAsserter assertNoCrash ( TombstoneUtils.Config config)

Verilen TombstoneUtils.Config'e göre herhangi bir güvenlik çökmesinin algılanmadığından emin olan bir NativePocAsserter döndürür

static NativePocAsserter assertNoCrashIn (String... patterns)

Listelenen işlemlerde herhangi bir güvenlik çökmesi olup olmadığını kontrol eden bir NativePocAsserter döndürür.

AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

PoC çalıştırılmadan önce çağrılır ve PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

Genel yöntemler

iddiaNoCrash

public static NativePocAsserter assertNoCrash ()

Poc'un bir güvenlik çökmesi yaşamamasını sağlayan bir NativePocAsserter döndürür.

İadeler
NativePocAsserter

iddiaNoCrash

public static NativePocAsserter assertNoCrash (TombstoneUtils.Config config)

Verilen TombstoneUtils.Config'e göre herhangi bir güvenlik çökmesinin algılanmadığından emin olan bir NativePocAsserter döndürür

Parametreler
config TombstoneUtils.Config

İadeler
NativePocAsserter

iddiaNoCrashIn

public static NativePocAsserter assertNoCrashIn (String... patterns)

Listelenen işlemlerde herhangi bir güvenlik çökmesi olup olmadığını kontrol eden bir NativePocAsserter döndürür.

Parametreler
patterns String

İadeler
NativePocAsserter

Otomatik Kapatılabilir

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

PoC çalıştırılmadan önce çağrılır ve PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

Parametreler
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

İadeler
AutoCloseable

Atar
DeviceNotAvailableException