tNFA_PROPRIETARY_CFG Yapı Referansı

tNFA_PROPRIETARY_CFG Yapı Referansı

#include < vendor_cfg.h >

Veri alanları

UINT8 pro_protocol_18092_active
UINT8 pro_protocol_b_prime
UINT8 pro_protocol_dual
UINT8 pro_protocol_15693
UINT8 pro_protocol_kovio
UINT8 pro_protocol_mfc
UINT8 pro_discovery_kovio_anket
UINT8 pro_discovery_b_prime_anket
UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

Detaylı Açıklama

Satıcı_cfg.h dosyasının 26. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

Satıcı_cfg.h dosyasının 37. satırındaki tanım.

UINT8 pro_discovery_b_prime_poll

Satıcı_cfg.h dosyasının 36. satırındaki tanım.

UINT8 pro_discovery_kovio_poll

Satıcı_cfg.h dosyasının 35. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_15693

Satıcı_cfg.h dosyasının 31. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_18092_active

Satıcı_cfg.h dosyasının 28. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_b_prime

Satıcı_cfg.h dosyasının 29. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_dual

Satıcı_cfg.h dosyasının 30. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_kovio

Satıcı_cfg.h dosyasının 32. satırındaki tanım.

UINT8 pro_protocol_mfc

Satıcı_cfg.h dosyasının 33. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: