status_response_t Yapı Referansı

status_response_t Yapı Referansı

#include < context_hub.h >

Veri alanları

int32_t sonuç

Detaylı Açıklama

Mesaj yüklerinin tanımları, bkz. hub_messages_e

context_hub.h dosyasının 250. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int32_t sonuç

context_hub.h dosyasının 251. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: