sound_trigger_hw_device Yapı Referansı

sound_trigger_hw_device Yapı Referansı

#include < sound_trigger.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* get_properties )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *properties)
int(* load_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t geri çağırma, void *çerez, sound_model_handle_t *tanımlayıcı)
int(* unload_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t tanıtıcı)
int(* start_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, Recognition_callback_t geri çağırma, void *cookie)
int(* stop_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)
int(* stop_all_recognitions )(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

Detaylı Açıklama

Sound_trigger.h dosyasının 67. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_device_t ortak yapısı

Sound_trigger.h dosyasının 68. satırındaki tanım.

int(* get_properties)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *properties)

Sound_trigger.h dosyasının 73. satırındaki tanım.

int(* load_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t geri çağırma, void *çerez, sound_model_handle_t *tanımlayıcı)

Sound_trigger.h dosyasının 83. satırındaki tanım.

int(* start_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, Recognition_callback_t geri çağırma, void *cookie)

Sound_trigger.h dosyasının 100. satırındaki tanım.

int(* stop_all_recognitions)(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

Sound_trigger.h dosyasının 116. satırındaki tanım.

int(* stop_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)

Sound_trigger.h dosyasının 109. satırındaki tanım.

int(* unload_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t tanıtıcı)

Sound_trigger.h dosyasının 93. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: